Novice

Boscarol vložil pobudo za oceno ustavnosti več odstavkov ZGD

26. 02. 2024

Dne 05. 02. 2024  je Ivo Boscarol na Ustavno sodišče RS po svojem pooblaščencu, odvetniku Matiji Premrlu, vložil Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 5., 6. in 7. odstavka 10.a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD).

Izpodbijani zakon v 10.a členu namreč ureja oziroma določa omejitve pri ustanavljanju gospodarskih družb ter pri pridobivanju statusa podjetnika ali družbenika. Določbe 5., 6. in 7. odstavka 10.a člena ZGD-1, ki so predmet te pobude (»Izpodbijana omejitev«), se nanašajo izključno na družbe z omejeno odgovornostjo in urejajo omejitve zaradi preprečitve tako imenovanega veriženja družb, in sicer ustanovitelj oziroma družbenik d. o. o. ne more postati oseba, ki je v zadnjih treh mesecih ustanovila d. o. o. oziroma pridobila delež v d. o. o., ki ni starejša od treh mesecev (5. odst. 10.a člena ZGD-1).

ZGD-1 v 5., 6. in 7. odst. 10.a člena posega v predlagateljev pravni položaj, saj neposredno in izrecno določa, da ne more postati družbenik d. o. o., če je v zadnjih treh mesecih ustanovil družbo z omejeno odgovornostjo. Z drugimi besedami, ne more postati družbenik nove d. o. o. v obdobju treh mesecev po ustanovitvi predhodne d. o. o.

Izpodbijane določbe neposredno posegajo v predlagateljevo pravico do svobodne gospodarske pobude in v tem okviru do svobodnega sprejemanja gospodarskih odločitev na podjetniški ravni. Dovoljujejo mu le ustanovitev ene d. o. o. vsake tri mesece oziroma pridobitev poslovnega deleža v eni d. o. o. vsake tri mesece ali največ 4 na leto.

Omejitev in s tem poseg v človekovo pravico pa ima za Iva Boscarola še druge neposredne in konkretne posledice, saj mu preprečuje direktno, osebno investiranje denarnih sredstev v nove družbe, startupe itd, ki bi jim lahko pomagal pri njihovi rasti. S tem se mu bistveno zmanjšujejo investicijske možnosti in ga sili v investiranje v druge vrste premoženja, kot npr. nepremično premoženje, delnice in druge vrednostne papirje, poslovne deleže družb tretjih držav oz. investiranje preko drugih družb ali oblik kot je konvertibilno posojilo.

Vse to pa ni njegov namen in tudi pričakovanja do njega so drugačna. Predvsem startupi namreč pričakujejo, da za vložkom stoji sam, z imenom in priimkom. Ime Iva Bosacrola med solastniki namreč predstavlja večjo kredibilnost družbe, produkta in zaupanje ter večjo motivacijo za druge investitorje kot pa če vlaga preko drugih mehanizmov, ki ga osebno kot vlagatelja zakrijejo.

V Sloveniji je neverjetno veliko mladih podjetij in bodočih podjetnikov z izjemnimi idejami, produkti in storitvami, ki potrebujejo začetni semenski kapital za hitrejši razvoj, pospeševanje prodaje in hitro rast do srednjih ali velikih podjetij ter izkušnje uspešnega podjetnika, ki se je dokazal v mednarodnem merilu. V čakalni vrsti ima nekaj ducatov bolj ali manj zanimivih primerov, a žal lahko pomaga le štirim na leto.

Zato se je odločil za vložitev ustavne pobude za spremembo zakona in upa da bo sprejeta čimprej.

Vir:
https://si.bloombergadria.com/posel/podjetnistvo/52170/ivo-boscarol-gre-zaradi-omejitev-zgd-1-na-ustavno-sodisce/news