Poslanstvo in vizija

Družba Boscarol nadaljuje svojo poslovno politiko v duhu tradicionalnih vrednot, ki sta jih lastnika gradila vseh 33 let delovanja v skupni Pipistrel in ob tem pridobila bogate izkušnje. Zato nam kot prioriteta ostaja stabilnost in uspešnost poslovanja na dolgi rok, skrb za zaposlene ter poslovne partnerje, saj lahko le na ta način zagotavljamo osnovne pogoje za izpolnjevanje svoje vizije in poslanstva, ki temelji predvsem na:

 • ustvarjanju novih poslovnih priložnosti za slovenske danosti, znanje in ideje, ki lahko tudi prerastejo in si zaslužijo globalno pozornost
 • upoštevanju potreb sočloveka ter lokalnega okolja in narave v luči vseh vidikov trajnostnega razvoja.

V tem kontekstu in s to poslovno filozofijo delujejo tudi vse družbe, projekti in iniciative, v katere vlagata lastnika oziroma je vanje vključena družba Boscarol. Vzporedno z razvojem in poslovnim uspehom je namreč potrebno poskrbeti tudi za boljši jutri vsakega posameznika in celotnega okolja.
Področja delovanja so zelo raznolika, saj je gre za poslovno previdnost v smislu razpršenosti in s tem blažitev tveganj kakor tudi za prepoznavanje priložnosti na različnih segmentih.

Poslanstvo:
Boscarol d.o.o. z delitvijo izkušenj, znanja in kapitala ustvarja nove in podpira obstoječe slovenske poslovne priložnosti za njihov prodor in uveljavitev v globalnem okolju ob spoštovanju potreb ljudi in narave.

Vizija:
Boscarol d.o.o. bo eden od ključnih akterjev za prepoznavanje in krepitev poslovnih idej v slovenskem prostoru ter sooblikovalec konkurenčnih globalnih produktov, ki bodo zagotavljali odlične življenjske pogoje doma.

Družbena odgovornost

Že v okviru Pipistrela se je Ivo Boscarol vedno držal smernic trajnostnega poslovanja  in največji doprinos k ohranjanju narave. Pipistrel je sledil filozofiji svoje blagovne znamke EcoLution tako pri proizvodih letal kot pri celotnem načinu delovanja.

Vsa letala so zasnovana tako, da imajo čim manj upora in veliko vzgona, lahko letijo tudi brez motorja, zato porabijo mnogo manj goriva in s tem posledično proizvajajo tudi manj hrupa in emisij CO2. Pipistrel je uspel vse to nadgraditi z uvedbo in kot prvi tudi s certifikacijo električnega pogona za komercialno rabo.
Pipistrelov razvojni center je bil zgrajen leta 2007 kot prvi energetsko samozadosten objekt v državi in vključuje 11 sistemov za proizvodnjo, hranjenje ter racionalno rabo zelene energije kot so: sončna elektrarna, kogeneracija, geotermalne sonde, podzemno polje za shranjevanje energije, rekuperacija, nizko temperaturni režim ogrevanja in hlajenja, pametna razsvetljava, itd.

Ivo Boscarol ima tudi dolgo zgodovino dobrodelnih donacij in raznovrstne podpore projektov za javno dobro.

Že kot direktor Pipistrela je motiviral sodelavce, da so se udeleževali ali organizirali razne humanitarne ali dobrodelne dogodke.

Oktobra 2008, ko so zasledili informacijo o pomanjkanju krvi v Sloveniji, je 34 članov ekipe Pipistrel, vključno s štirimi kooperanti, darovalo kri.

Ena od takih zelo odmevnih akcij je bila naprimer velika dobrodelna akcija s humorističnim pridihom: “Ducat razgaljenih vizionarjev”. Dvanajst najbolj prodornih umov Pipistrelove ekipe, razvojnih inženirjev, tehnikov in pilotov je naredilo drzno potezo in stopilo pred objektiv brez oblačil, zakriti so bili le z deli Pipistrelovih letal. Ustvarili so koledar z naslovom Ducat razgaljenih vizionarjev. Originalne en meter visoke podpisane fotografije so prodali na dražbi, ki jo je vodil je vodil Sašo Hribar. Akcija je imela velikanski medijski odmev, skupni izkupiček od prodaje koledarjev in dražbe fotografij pa je presegel 5.000 EUR in bil v celoti doniran fundaciji Vrabček upanja. S prispevkom so dogradili nov blok bolnišnice za invalidno mladino v Stari Gori in ga opremili z najsodobnejšo opremo.

Pod Ivovim vodstvom je bil Pipistrel kar štirikrat izbran za najboljšega delodajalca v Sloveniji, kar potrjuje njegovo filozofijo, da so največja vrednost zaposleni in da je z ljudmi treba ravnati pravično in spoštljivo ter zanje ustvariti varno delovno okolje, v katerega se radi vračajo.

Leta 2020, v obdobju pandemije je Pipistrel d.o.o. skupaj s kitajsko sestrsko družbo Pipistrel Asia-Pacific občini Ajdovščina podaril 100.000 zaščitnih mask, 1.100 testnih kompletov za koronavirus in 300 termometrov.

Leta 2021 je nadaljeval svojo tradicijo podpore javnemu zdravstvu in občini Ajdovščina podaril 25 defibrilatorjev za namestitev v oddaljenih vaseh in na lokacijah v občini.

Ivo Boscarol je sicer že od samega začetka, ustanovitve leta 2009 ambasador Fundacije Vrabček upanja iz Nove gorice, ki zbira sredstva za bolnico v Šempetru, oddelek za invalidno mladino na Stari Gori ter za druge humanitarne projekte. S svojimo nastopi, za katere nikdar ne zaračuna potnih stroškov ali honorarja zbira sredstva za fundacijo in motivira donacije v javno dobro.

Lastnika svoje besede tudi vsakodnevno uresničujeta z radodarnimi donacijami za projekte zelo širokega namena, da bi lahko čim več ljudi imelo korist od njih, a predvsem v lokalnem okolju, iz katerega izhajata in jima je ves čas stalo ob strani.

Donacije

 • Ivo Boscarol doniral velik znesek gasilcem

  Boscarol je izpolnil obljubo in podvojil znesek vladne nagrade gasilcem.

 • Donacija Občini Ajdovščina

  Ajdovščina je prejela 25 milijonov evrov za družbeni razvoj in okoljsko ureditev občine.

Projekti

 • Vrabček Upanja

  Prostovoljna, neprofitna in nevladna organizacija Fundacija Vrabček upanja pomaga tako posameznikom v takšni ali drugačni stiski, kot celotni družbi in okolju, predvsem pa Oddelku za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora z nakupom potrebne opreme.