Zgodovina družbe in vlaganj

2021

22.12.2021
Ivo Boscarol in Anastasia Taja Boscarol ustanovita družbo Boscarol d.o.o. s sedežem na Vipavski Cesti 2 v Ajdovščini z namenom upravljanja premoženja, kupnine iz prodaje večinskega deleža treh družb skupine Pipistrel ameriški korporaciji Textron ter deležev v drugih družbah.

2022

31.01.2022
družba Boscarol d.o.o. po sklepu sodišča prevzame od družbe Pipistrel Vertical Solutions d.o.o. v last Upravno stavbo na Vipavski cesti 2 v Ajdovščini

01.04.2022 
družba Boscarol d.o.o. vzame v dolgoročni najem prostore na Goriški cesti 23 v Ajdovščini in jih prenovi v operativni sedež, kjer deluje še danes.

07.06.2022
družba Boscarol d.o.o. prične z borznim trgovanjem

05.09.2022
družba Boscarol d.o.o. uspe na javni dražbi za Kino kompleks Kolosej na Moskovski 11 v Ljubljani

09.09.2022
družba Boscarol d.o.o. prične s kreditiranjem gospodarstva

30.09.2022
družba Boscarol d.o.o. kupi od Žita d.o.o. kompleks nepremičnin na Moskovski 1 Ljubljani

05.10.2022
Ivo Boscarol kapitalsko vstopi v Primorsko hranilnico Vipava d.d.

24.11.2022
Ivo in Anastasia Taja Boscarol kapitalsko vstopita v družbo SipaBoards d.o.o.

06.12.2022
Ivo in Anastasia Taja Boscarol ustanovita družbo za doživljajske vsebine Odisejada d.o.o.

2023

27.02.2023
Boscarol d.o.o. kupi pisarniške prostore v poslovno-trgovskem centru City na naslovu Ulica Vita Kraigherja 5 v Mariboru od družbe Sava Infond d.o.o.

01.3.2023
družba Boscarol d.o.o.  po sklepu Višjega sodišča v Ljubljani prevzame za Kino kompleks Kolosej na Moskovski 11 v Ljubljani

10.03.2023
družba Boscarol d.o.o. kupi od Timo d.o.o. industrijsko nepremičnino na Vipavski cesti 4l v Ajdovščini

21.04.2023
Ivo in Anastasia Taja Boscarol kapitalsko vstopita v družbo Wipey d.o.o.

04.05.2023
Ivo Boscarol kapitalsko vstopi v družbo Ding d.o.o.

07.06.2023
družba Boscarol d.o.o. kupi od Nove KBM Mercator Center Tabor 2 na ulici Eve Lovše 1 v Mariboru

06.07.2023
Družba Boscarol d.o.o. kapitalsko vstopi v družbo Adiposs SA

29.09.2023
Ustanovitelja družbe Boscarol d.o.o. kapitalsko vstopita v družbo Bird Buddy, Inc.

24.10.2023
Ustanovitelja družbe Boscarol d.o.o. podpišeta dogovor s PKA

13.11.2023
Družba K Honeste d.o.o. kapitalsko vstopi v družbo Odisejada d.o.o.

30.11.2023
Kapitalski vstop v družbo Mare Santo Wines

22.12.2023
Družba Wipey d.o.o. se preimenuje v Bikerguard, kapitalsko vstopi v družbo Peter Boscarol

27.12.2023
Ivo in Anastasia Taja Boscarol skupaj še z dvema partnerjema ustanovita družbo Tech4meat d.o.o.

2024