Ekipa

Peter Boscarol

Peter Boscarol bil rojen 28.12.1977 v Postojni. Osnovno šolo je obiskoval v Ajdovščini. Zaradi veselja do tehnike je najprej končal srednjo strojno šolo v Postojni, kasneje pa študiral na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, kjer je leta 2002 pridobil naziv diplomirani inženir strojništva.

Po študiju ga je poklicna pot vodila v Italijo na dodatna usposabljanja za postavitev in prevzem vodenja proizvodnega procesa toplotnih obdelav in sistema zagotavljanja kakovosti v bodoči hčerinski družbi v Ljubljani.

Leta 2010 se je zaposlil v družbi Pipistrel d.o.o. v Ajdovščini kot vodja zagotavljanja proizvodne kakovosti (POA Manager), decembra 2013 pa je prevzel vodenje proizvodnje certificiranih letal (Production Manager). Od leta 2018 do 2022 je bil zaposlen v družbi Pipistrel Italia s.r.l. kot tehnični direktor.

Kljub veselju do strojništva in tehnike so ga vedno zanimale in veselile tudi ekonomske in prodajne veščine, ki jih še vedno nadgrajuje. V letu 2005 je opravil izobraževanje in pridobil licenco za finančno svetovanje in trženje zavarovalnih produktov na Ministrstvu za Finance RS.

Od leta 2022 dalje je zaposlen v družbi Boscarol d.o.o. kot vodja investicij v start up-e, trgovanjem z delnicami in drugimi produkti na osnovi blockchain tehnologij.

Maša Čertalič

Maša Čertalič je leta 2000 zaključila študij ekonomije na Univerzi v Ljubljani, smer mednarodna menjava. Magistrski študij transporta in logistike je nadaljevala na International Management Institute v Antwerpnu, kjer je zaključila tudi MBA študij.

Od leta 2001 je bila zaposlena v Luki Koper (Luka Koper d.d.). Začela je v oddelku trženja in sodelovala tudi pri več razvojnih projektih ter mednarodnih pobudah. Leta 2008 je vzpostavila oddelek za Raziskave in  razvoj, kjer so pričeli s pridobivanjem sofinanciranih EU projektov in se intenzivno posvečati institucionalnemu sodelovanju na nacionalni in mednarodni ravni, s poudarkom na strateških prioritetah pristanišča in logistike, vključno z okolju prijaznimi in inovativnimi rešitvami.

Od leta 2014 je vodila Službo strateškega razvoja Luke Koper d.d., kjer se je ukvarjala z izdelavo strategije, razvojnim programom, načrtovanjem novih projektov in naložb, poslovanju odvisnih družb itd. V obdobju 2009 – 2017 je bila članica nadzornega sveta Intereurope d.d..

Ima izkušnje s korporativnim upravljanjem, saj je bila tudi članica nadzornih svetov različnih družb. Od leta 2009 ima certifikat Združenja direktorjev Slovenije (ZNS). Leta 2018 se je pridružila Pipistrelovi ekipi za podporo novim strateškim projektom, leta 2019 pa je začela opravljati funkcijo finančne direktorice. Leta 2023 se je pridružila družinski družbi Boscarol d.o.o., kjer se posveča predvsem naložbam v nepremičnine in drugim razvojnim projektom.

Nataša Gregorič

Nataša Gregorič je rojena leta 1971. Ima ekonomsko izobrazbo na Ekonomski Fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je diplomirala leta 1995. Pridobila je več kot 20 let delovnih izkušenj na računovodskih, davčnih in finančnih področjih, delala pa je tudi v več svetovalnih družbah ter v malih in srednje velikih družbah, kjer je bistveno prispevala k reševanju in podpori številnih poslovnih odločitev na operativni in strateški ravni upravljanja. Leta 2013 se je pridružila Pipistrelu, kjer je bila leta 2014 imenovana za vodjo računovodstva, leta 2017 pa je v  družbi Pipistrel Vertical Solutions nastopila položaj direktorice korporativnih storitev, kjer je bila odgovorna za računovodstvo, finance, kontroling, kadre in informacijsko tehnologijo za vse družbe iz Pipistrelove skupine.