Novice

Ustanovitev Tech4Meat d.o.o.

11. 01. 2024

Skupaj s partnerjema Katjo Križman in zavodom Cobik smo ustanovili Tech4Meat d.o.o., družbo za razvoj in inovacije.

Družba Tech4Meat d.o.o se bo ukvarjala z razvojem in proizvodnje kultiviranih tkiv, vključno z vzorčenjem in pridobivanjem celic, njihovim gojenjem in diferenciacijo v tkiva, ter končno pridobivanje in pripravo kultiviranih tkiv za trženje in porabo brez klasične reje živali. Dejavnost družbe bo tudi celoten proces tako imenovanih hibridnih izdelkov, kjer končni izdelek vsebuje določen odstotek kultiviranih tkiv, pomešan s sestavinami rastlinskega izvora (meso iz rastlinskih proteinov), razvoj tehnologij za pripravo kultiviranih tkiv, ki vključuje proizvodnjo potrebnih medijev za gojenje celic,  produkcijo različnih proteinov in hormonov za potrebe gojenja tkiv in diferenciacijo celic ter razvoj procesne in programske opreme. Poleg tega vključujejo tudi raziskave in razvoj v povezavi s kultiviranim tkivom ter s tem povezane dejavnosti, kot so izobraževanje ali svetovanje. Družba bo imela sedež v Ajdovščini.